Sesje IFS

IFS Internal Family Systems

Czyli System Wewnętrznej Rodziny to model terapeutyczny stworzony przez psychoterapeutę systemowego Richarda Schwartz’a, który zakłada, że nasz umysł nie jest jednorodny i składa się z wielu subosobowości. Tworzą one unikalny wewnętrzny system, rodzinę, w którym zachodzą różne interakcje, a między częściami tworzą się relacje.

Wszystkie części chcą dla nas dobrze i działają z dobrą intencją, jednak niekiedy sposoby ich działania stoją w sprzeczności z innymi częściami. Różnią się między sobą poglądami, przekonaniami mogą wchodzić więc w konflikty lub zawierają między sobą sojusze.

Poza częściami istnieje jeszcze nasz rdzeń, źródło które częścią nie jest i ma moc uzdrawiania nie tylko samych części, ale również relacji między nimi. Każdy z nas ma swoje źródło SELF – JA, jednak niekiedy części przykrywają nam do niego dostęp. Ucieleśnienie energii JA i doświadczanie z nią kontaktu to bycie w takich jakościach jak spokój, odwaga, kreatywność, współczucie, jasność, ciekawość, połączenie, pewność siebie. Ten stan stwarza możliwość bycia w kontakcie z naszymi częściami, wsłuchiwania się w nie i uleczania, gdy tego potrzebują. Wprowadza więcej harmonii i równowagi.

IFS prowadzi do uwolnienia naszych części z niesłużących przekonań, myśli, trudnych emocji, czy nawet fizycznych dolegliwości czyli ciężarów, których nie trzeba już nieść. Umysł i ciało stanowią całość, gdy umysł coś puszcza ciało może poczuć się swobodniej, lżej. Gdy puszczamy ciężary, które niosą nasze części robi się miejsce na więcej spokoju, odwagi, jasności, kreatywności i radości. Terapii IFS to sposób na to, jak tworzyć harmonijną, opartą na zaufaniu relację z samym sobą.

Dla kogo jest terapia IFS

Terapia IFS jest dla wszystkich, którzy chcą zaglądać w głąb swojego wnętrza, uleczać i odciążać miejsca, które tego potrzebują, a przede wszystkim odkrywać swój własny potencjał. W praktyce jest dla tych, którzy przeżywają wszelkiego rodzaju trudności, wewnętrzne konflikty, potrzebują wsparcia.

Być może…

 • masz poczucie , że tkwisz w jednym punkcie i nie możesz ruszyć z miejsca
 • masz poczucie , że jesteś sam ze sobą w konflikcie
 • masz za sobą trudne , traumatyczne doświadczenia
 • odczuwasz napięcia w ciele
 • jesteś zmęczony i zrezygnowany, doświadczasz stanów depresyjnych
 • trudno ci nawiązywać i utrzymywać relacje
 • jesteś bardziej dla innych niż dla siebie
 • zalewają cię trudne emocje takie jak złość , lęk, wstyd, poczucie winy itp.
 • czujesz się pogubiony
 • doświadczasz stanów wewnętrznego chaosu, natłoku myśli
 • często krytykujesz własne zachowania i działania
 • brak ci poczucia własnej wartości
 • niektóre twoje czynności , zachowania są kompulsywne
 • nie akceptujesz pewnych aspektów swojej osobowości
 • chciałbyś odczuwać więcej spokoju odwagi, akceptacji i wewnętrznego balansu
 • chcesz wprowadzić więcej harmonii w swój wewnętrzny świat

Jeśli na któreś z tych stwierdzeń odpowiadasz twierdząco i potrzebujesz wsparcia, to ja jestem, by ci towarzyszyć w tym procesie.

Anna Stasiak

Jak wygląda sesja

Spotykamy się online poprzez Skyp’a, Podczas indywidualnej sesji mogę cię wesprzeć w spotkaniu z własnymi wewnętrznymi częściami, głosami. Razem poszukamy drogi do twojego Ja by z miłością i empatią towarzyszyć twoim częściom w spotkaniu z tobą.